Familie opstellingen

Wil je graag een familie opstelling?

In samenwerking met Utsav Tuur van Hove geef ik familie opstellingen in groepsverband in centrum de Roos.

Eerstvolgende dag: zondag 8 juli 2018

Van 11:00-17:00

Lokatie: Centrum de Roos, Balkonkamer I; P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam

Graag aanmelden via info@unmei.eu

Kosten

 1. Opstelling: 90 euro
 2. Alleen representeren: 40 euro

Lunch

Neem eigen lunch mee of je kan eten in het eetcafé van centrum de Roos. Er zal koffie & thee aanwezig zijn.

Overige data 2018:

 • Zaterdag 1 september
 • Zondag 21 oktober
 • Zondag 9 december

Wat zijn familie opstellingen?

Familie opstellingen is een therapeutische methode ontwikkeld door Bert Hellinger. Je kan hiermee in groepen werken of individueel hoewel groepen de voorkeur hebben. Familie opstellingen werken met vragen (voorbeeldvragen kan je verderop deze pagina vinden). We zitten op stoelen in een kring. De vraagsteller stelt zijn/haar vraag aan de therapeut waarna hij/zij de vraag verder zal uitdiepen door naar informatie te vragen totdat het helder is. De therapeut zou dan vragen aan de vraagsteller om mensen uit te kiezen. Deze mensen zullen dan representant zijn voor de personen die van belang zijn voor de vraag. De vraagsteller kan dan de representanten ‘neerzetten’ binnen de kring.

Wat is representeren?

Representeren is een persoon vertegenwoordigen die je in het geval van familie opstellingen niet persoonlijk kent. Je wordt gekozen door de vraagsteller om bijvoorbeeld een familielid te representeren waarna hij of zij jou in de opstelling neerzet. Je hoeft verder niets te doen behalve je intuïtie te volgen. De therapeut zou soms iets aan je vragen of hij/zij kan je soms ergens anders neer zetten.

Welke verschillende opstellingen zijn er mogelijk?

Er zijn vele verschillende opstellingen mogelijk, de meest gebruikelijke zijn de opstelling van het systeem van herkomst en de opstelling van het huidige systeem.

Opstelling van het systeem van herkomst

Met de opstelling van het systeem van herkomst worden vader & moeder van de vraagsteller opgesteld,  eventuele broers & zusters en de representant van de vraagsteller zelf. Opa’s & oma’s kunnen er ook bijkomen als dit belangrijk is. Ook worden abortuskinderen opgesteld als deze er zijn. Dus overleden mensen kunnen in het systeem worden opgesteld (zelfs al was de levenstijd maar een paar maanden).

Dan gaan we op zoek naar belangrijke situaties die invloed kunnen hebben op het systeem. Dat kan zijn een oorlogsverleden of slachtoffers in de familie, fysiek en/of seksueel geweld, belangrijke vorige relaties die niet geëerd zijn of afgerond waren, of de vroege dood van een familielid. Verderop deze pagina zijn meer voorbeelden opgenomen van belangrijke situaties die het systeem kunnen aantasten. Waarna deze invloeden zijn opgespoord kunnen ze oplossen (dit hoeft niet altijd te gebeuren!) en kan het verleden afgerond worden.

Opstelling van het huidige systeem

Bij deze opstelling wordt gekeken wat de dynamieken zijn in de huidige relatie. De partner en eventuele kinderen (en abortuskinderen) worden opgesteld. Het komt vaak voor dat een situatie in de huidige relatie betrekking kan hebben op het systeem van herkomst. Dit zal tijdens de opstelling uitwijzen. Het is aan de therapeut om hierin mee te gaan en door te vragen. Ook hier doet de vraagsteller er goed aan vooronderzoek te doen. En als het kan ook bij de partner. Een opstelling is een manier om ergens naar te kijken. Om bewust te worden van verstrikkingen en dynamieken. Het is niet een methode om dingen te repareren of te genezen. Echter blijkt wel weer steeds dat door een openheid van geest en een nederige instelling, heling ontstaat.

De mannen- of vrouwenlijn

Het is mogelijk onze mannenlijn of vrouwenlijn op te stellen waarbij het mogelijk is verstrikkingen of loyaliteiten bloot te leggen. De lijn bestaat uit vader of moeder en onze voorouders. Als vrouw stel je je eigen vrouwenlijn op en als man je eigen mannenlijn. We kunnen hier bijvoorbeeld loyaliteiten tegenkomen zoals in een mannenlijn: “zo doen we dit als mannen”. Echter kan dit denken of gedrag een weerslag geven op ons leven.  Een opstelling kan ons hiervan bevrijden.

Voorbeeldvragen

 • Hoe komt het dat ik mij schuldig voel als ik geld ontvang?
 • Hoe komt het dat ik geen relatie heb of dat mijn relaties mislukken?
 • Hoe komt het dat ik steeds weer terugval in passiviteit?
 • Hoe komt het dat ikzelf of familieleden lijden aan dezelfde ziekte?
 • Hoe komt het dat ik een eetstoornis heb?
 • Hoe komt het dat ik verslaafd ben aan alcohol of drugs?
 • Hoe komt het dat een familielid vervalt in criminaliteit?
 • Hoe komt het dat ik steeds schulden heb?
 • Hoe komt het dat ik steeds geen werk kan vinden?
 • Hoe komt het dat we geen kinderen kunnen krijgen?

Belangrijke situaties

 • Oorlog slachtoffers of daders NSB verleden tijdens de 2de wereld oorlog
 • Moord of doodslag
 • Incest
 • Abortus
 • Ernstige situaties tijdens geboorte zoals de dood van de moeder of het kind. Of een zware bevalling
 • Vroege dood van een familielid
 • Homoseksualiteit en/of kinderloze ouders Familiegeheimen, dingen die niet uitgesproken worden
 • Erfenissen die niet eerlijk worden behandeld
 • Onderbroken beweging
 • Vorige relaties die niet zijn afgerond
 • Geweld in alle facetten

Zijn er nog andere dingen belangrijk?

Bij familie opstellingen wordt gewerkt met intuïtie en gevoel. Het denken heeft hier slechts een nederige plek als een dienaar.  Familie opstellingen geven ons een ervaring om ergens bewust van te worden. De opstellingen kunnen confronterend zijn maar er zal een zekere heling ontstaan als we bereid zijn het te nemen zoals het zich openbaart. Familie opstellingen is niet een methode om te gebruiken als rechter. Er is geen goed of fout. We zijn tijdens opstellingen slechts onderzoekers. Onderzoekers die iets aan het licht willen brengen zodat iets afgesloten kan worden.